Sản Phẩm Mới

 
BĂNG TRUYỀN CẤP ĐÔNG IQF
 
 
CHILLER NƯỚC LẠNH
 
 
HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP NH3
 
 
DÀN LẠNH KHO LẠNH
 
 
hệ thống cấp đông liên hoàn
 
 
Dành Lạnh kho lạnh 3
 
 
Máy nén lạnh 1
 
 
Máy nén lạnh 2
 
 
DÀN NGƯNG TỤ
 
Các dự án đã thực hiện
NHỮNG DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TỪ 2000 - 2009
NHỮNG DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TỪ 2010 - 2012
Bản quyền 2010 thuộc về CÔNG TY TNHH TM - DV CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN PHƯƠNG TÂY