Contact

CÔNG TY TNHH TM - DV CƠ ĐIỆN LẠNH

TÂN PHƯƠNG TÂY

Địa chỉ: 199 Lãnh Binh Thăng, P12, Q11, TP.HCM

Tell: 39627376 Fax: 39627376

Email: tanphuongtay@yahoo.com