Dịch Vụ

 

 

                                         NHỮNG DỰ ÁN  ĐÃ THỰC HIỆN                                                                                                                                                                                                     

 

 HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH                                                                     CHỦ ĐẦU TƯ 

 


CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐHKK CHILLER                CTY THỦY SẢN HẢI NAM  

 


CUNG CẤP LẮP ĐẶT TỦ ĐÔNG TIẾP XÚC                          
CTY TNHH  MINH MINH 

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH                                      CTY  ĐẠI TÂY DƯƠNG 

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT TỦ ĐÔNG TIẾP XÚC                            CÔNG TY CP TS PHƯỚC CƠ

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN CHO  ĐẠI TÂY DƯƠNG   CTY ĐẠI TÂY DƯƠNG

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HẦM ĐÔNG GIÓ                                   DNTN  NHẬT HOA  

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐHKK                      CTY TƯ VẤN TK XD TM CAO VINH

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT KHO LANHK                               CTY TNHH PHÚ QUÝ  

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐƯỜNG ỐNG             CTY TNHH THIẾT BỊ LẠNH TST

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐHKK                     CTY CP ĐẦU TƯ VIỆT NAM

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY ĐÁ TINH KHIẾT      TRƯỜNG THKT & NV THỦY SẢN II


 

 CUNG CẤP LẮP ĐẶT TỦ CẤP ĐÔNG                              CTY TNHH PHƯỚC AN VŨNG TÀU

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LÀM LẠNH NƯỚC      CTY TNHH PHƯỚC AN  

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT BĂNG CHUYỀN CẤP ĐÔNG             CTY TNHH NGỌC TÙNG

 

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH                           CTY CP THỰC PHẨM CHOLIMEX

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT               TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HẦM ĐÁ CÂY                                   CTY TNHH NGỌC TÙNG

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHO LẠNH                  CTY TNHH TM VIỆT ĐỨC 

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT KHO LẠNH                                   CTY CP ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN  

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐHKK                    CTY TNHH XDSXTM THUẬN HƯNG

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TỦ ĐÔNG GIÓ      CTY CP THỰC PHẨM CHOLIMEX


 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG SẤY LẠNH          TRƯỜNG THKT & NV THỦY SẢN II


 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN                     CTY TNHH ẤN ĐỘ DƯƠNG

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT KHO LẠNH                              CTY CP THỦY SẢN HOÀI NHƠN 

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT BĂNG CHUYỀN CẤP ĐÔNG     TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT KHO LẠNH                                  CTY TNHH TM NHẬT NGUYÊN  

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT TỦ CẤP ĐÔNG                           CTY CP THỦY SẢN KIÊN THÀNH 

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG MÁY NÉN MYCOM   CTY CP THỰC PHẨM CHOLIMEX
      

   

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐHKK                            CTY CP THỰC PHẨM CHOLIMEX

 

 

CUNG CẤP THIẾT BỊ LẠNH                                                    CTY TNHH PHÚ THUẬN 

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐHKK                     TRƯỜNG CĐ KT KT SÀI GÒN

 

 

CUNG CẤP DÀN NGƯNG TỤ                                   CTY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH QUI NHƠN 

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT TỦ ĐÔNG TIẾP XÚC          CTY TNHH THỦY SẢN NIGICO 

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẠT HỆ THỐNG LẠNH TRUNG TÂM       CTY TNHH HẢI NAM

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH                          CTY CP TRANG

 

 

GÓI THẦU "PHÒNG THỰC HÀNH CƠ ĐIỆN LẠNH ''        TRƯỜNG TH THỦY SẢN II

 

 

CUNG CẤP LẮP ĐẶT KHO LẠNH                              CTY CP TRANG TP.HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền 2010 thuộc về CÔNG TY TNHH TM - DV CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN PHƯƠNG TÂY