Sản Phẩm - Hệ thống cấp đông IQF

 
hệ thống cấp đông liên hoàn
 
 
Hệ thống cáp đông nhanh IQF 8
 
 
Hệ thống cáp đông nhanh IQF 7
 
 
Hệ thống cáp đông nhanh IQF 6
 
 
Hệ thống cáp đông nhanh IQF 5
 
 
Hệ thống cáp đông nhanh IQF 4
 
 
Hệ thống cáp đông nhanh IQF 3
 
 
Hệ thống cáp đông nhanh IQF 2
 
 
Hệ thống cáp đông nhanh IQF 1
 
Tổng cộng: 9
Bản quyền 2010 thuộc về CÔNG TY TNHH TM - DV CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN PHƯƠNG TÂY