Với phương châm đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, công ty chúng tôi hiện tại  đã và đang phát triênr thêm nhiều dịch vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Thiết bị chống sét hiệu LPI là một sản phẩm đã gắn liền với sự hình thành và phát triển của công ty. Thương hiệu của thiết bị đã được khẳng định tại việt nam và nhiều nước trên thế giới.